Conveni amb IRTA

Hem signat un conveni amb l’IRTA , institut de recerca tecnologica adscrit a la Generalitat de Catalunya per a desevolupar un PROTOCOL EXPERIMENTAL PER A L’AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT AGRONÓMIC DE LA QUALITAT FARINERA DE NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN I ALTERNATIVES A CATALUNYA .

foto-4projecte-IRTA_webAquest conveni es signa per 2 anys per tal d’obtenir les llavors de blat optimes per a produïr el pa d’Elias Boulanger.

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril,del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

La missió de l’IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels secctors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població

 

Tornar