Formació

El programa de formació del personal d’Elías Forner te com a principal objectiu la millora continua dels processos de producció i la qualitat en els aspectes relacionats amb el servei, atenció i informació al client.

L’any 2014 es va iniciar un nou pla de formació que tindrà continuïtat en el 2015 , i que es fa extensible a totes les persones que formen part de l’empresa, en totes les àrees.

Tornar