CLAUSULA D´INFORMACIÓ

En compliment de la llei 15/1999, de protecció de dades personals i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, Elías Forner S.L. amb domicili al carrer Alcalá de Guadaira, nº 21, codi postal 08020 de  Barcelona, Telf. 674157665, i correu electrònic info@eliasboulanger.S.L., (d´ara en endavant, el responsable) l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, seran tractades en el corresponent fitxer del responsable anomenat clients.

Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat d’establir i executar la relació jurídica entre ambdues parts, el compliment de les obligacions legals, comptables, fiscals i totes aquelles relacionades o vinculades amb la relació jurídica establerta, respondre als seus dubtes o preguntes, facilitar-li la informació sol·licitada i per a la seva gestió, control, administració, execució, ampliació i millora.

A més les seves dades personals es tractaran amb finalitats de publicitat i prospecció comercial per enviar-li publicitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, sms, fax o equivalent dels productes i serveis del responsable o tercers relacionats amb l’agricultura, industries de panificació i molineria i productes d’alimentació en general. Si no desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicitària, marqui aquí : ___

L´usuari podran dirigir-se al responsable per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició de l’ús així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la direcció del responsable. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI i contingut concret del dret exercitat.

Tornar